Seventh Palace - Trung Tâm Quận 7

• Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

• Số điện thoại: 028 3873 1588

• Email: ngocsangseventhpalace@gmail.com

• Website: http://www.seventhpalace.com/

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://seventhpalace.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/seventhpalace.quan7